Rengas kuvakkeet

Etkö löydä sopivaa tuotetta?
Ota yhteyttä ja kuvaile sinua kiinnostava tuote.
Yhteystiedot

EUROOPPALAINEN ASETUS RENKAIDEN MERKINNÖISTÄ

Asetus renkaiden merkinnöistä esittelee vaatimukset renkaiden polttoainetaloudellisuutta, märkäpitoa ja vierintämelua koskevista merkinnöistä.

Asetuksen tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, ympäristötehokkuutta ja taloudellisuutta edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

Asetuksen ansiosta loppukäyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvan ostopäätöksen verratessaan ostotilanteessa renkaita normaalisti käyttämiensä valintaperusteiden ja asetuksen tarjoaman tiedon perusteella.


MÄRKÄPITOLUOKKA

7 luokkaa G:stä (pisin jarrutusmatka) A:han (lyhyin jarrutusmatka) Vaikutus saattaa vaihdella ajoneuvosta ja ajo-olosuhteista riippuen, mutta täydessä jarrutuksessa ero G- ja A-luokan rengassarjan välillä voi johtaa jopa 30 % lyhyempään jarrutusmatkaan (esim. tyypillisen 80 km/h kulkevan henkilöauton jarrutusmatka voi lyhentyä jopa 18 m)*.

Lähde: Euroopan komission vaikutusarviointi SEC(2008)2860 * Asetuksen EY 1222/2009 mukaisen testausmenetelmän mukaan mitattuna.


POLTTOAINETALOUDELLISUUSLUOKKA

7 luokkaa G:stä (huonoin) A:han (paras) Vaikutus saattaa vaihdella ajoneuvosta ja ajo-olosuhteista riippuen, mutta ero G- ja A-luokan rengassarjan välillä voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 7,5 %*, kuorma-autoilla vieläkin enemmän.

Lähde: Euroopan komission vaikutusarviointi EC(2008)2860 * Asetuksen EY 1222/2009 mukaisen estausmenetelmän mukaan mitattuna.


VIERINTÄMELULUOKKA JA VIERINTÄMELUN MITTAUSARVO

Desibeleinä dB(A) ilmoitetun meluarvon lisäksi kuvassa näkyy, ylittääkö renkaan melutaso tulevan tyyppihyväksynnän maksimiarvon (3 mustaa aaltoa = äänekäs rengas), onko se tulevan tyyppihyväksynnän mukainen ja 3 dB hiljaisempi (2 mustaa aaltoa = keskimääräinen rengas) vai onko se yli 3 dB hiljaisempi kuin tuleva tyyppihyväksyntä edellyttää (1 musta aalto = hiljainen rengas)

Huom.! Vierintämelu ja ajoneuvon sisämelu eivät täysin korreloi keskenään.


MYYNTIPISTEIDEN JA VERKKOKAUPPOJEN VELVOLLISUUDET

1.11.2012 alkaen kaikissa 30.6.2012 jälkeen valmistetuissa renkaissa on oltava näkyvillä seuraavat tiedot:

1. Kaikissa henkilö- ja pakettiauton renkaissa on oltava kuluttajan nähtävillä joko kulutuspintaan kiinnitetty luokittelutarra (valmistajan toimittamana) TAI niiden välittömässä läheisyydessä on oltava painetussa muodossa oleva luokittelumerkintä (valmistajan toimittamana).

2. Jälleenmyyjien on annettava loppukäyttäjille ennen kaupantekoa tieto renkaiden polttoaine-taloudellisuus- ja märkäpitoluokasta sekä vierintämelu-luokasta ja mittaus-arvosta, vaikka renkaat eivät olisi näkyvillä.

3. Polttoainetaloudelli-suus- ja märkäpito-luokka sekä vierintä-meluluokka ja melun mittausarvo (ei kuitenkaan merkinnän kuvalla varustettuna) on ilmoitettava teknisessä mainos-materiaalissa kuten hinnastoissa ja internetsivuilla.

4. Polttoainetalou-dellisuusluokka, märkäpitoluokka ja melun mittausarvo on ilmoitettava loppukäyttäjälle joko rengasostoksesta annettavassa laskussa tai sen yhteydessä.