Ostutingimused

Ei leidnud sobivat toodet?
Võtke ühendust ja kirjeldage toodet, millest olete huvitatud.
Saada päring

Formark Rehvid – Kasutustingimused.

Kehtivad alates 01.01.2018.

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi “Kasutustingimused”) reguleerivad kõiki Formark Rehvid veebilehti (edaspidi “Veebileht“) ja mobiilirakendusi (edaspidi „Mobiilirakendus“). Kui kasutaja külastab Veebilehti või Mobiilirakendusi,  aktsepteerib ta neid Kasutustingimusi ning sõlmib õiguslikult siduva lepingu firmaga Formarkin OÜ, mis kasutab talle kuuluvatel Veebilehtedel ja Mobiilirakendustel kaubamärki Formark Rehvid. Kui kasutaja ei soovi või ei suuda täita neid Kasutustingimusi, on tal keelatud kasutada Veebilehti ja Mobiilirakendusi, mis kasutavad kaubamärki Formark Rehvid.

  1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Formark Rehvid jätab endale õiguse muuta Veebilehe tegevust või lõpetada selle tegevus täielikult, ilma eriliste põhjusteta, ilma etteteatamata ja sellest tekkivaid kahjusid korvamata.

1.2. Formark Rehvid võib Kasutajatele saata teateid Kasutustingimuste muutmisest e-posti kaudu, posti kaudu või avalikustades vastava informatsiooni Veebilehel.

1.3. Formark Rehvidon õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Veebilehele, kui see on vajalik Veebilehe tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil.

1.4.  Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  1. MÕISTED

Formark Rehvid –  Veebileht või Mobiilirakendus, mida kasutaja külastab või kasutab muul viisil.

Sisu –  tekstid, illustratsioonid, fotod, video- ja helifailid, asukoha andmed, sõnumid, kirjad ja kogu muu informatsioon, mida on kasutatud Veebilehel.

Formark Rehvid sisu – kõik Formark Rehvid loodud ja Veebilehele või selle kaudu, üles laetud materjalid.

Veebilehe sisu – kõik materjalid, mis on kättesaadavad Veebilehe kaudu, nagu näiteks: Kasutaja sisu, Formark Rehvid sisu ja Kolmandate osapoolte sisu.

Kasutaja – isik kes külastab või kasutab ükskõik millisel viisil Veebilehte.

Kasutaja sisu – kõik Kasutaja poolt Veebilehele või selle kaudu, üles laetud materjalid.

Kolmandate osapoolte sisu – kõik Veebilehele üles laetud materjalid, mis pole loodud Formark Rehvid ega Kasutajate poolt.

  1. VEEBILEHE KASUTAMINE

Veebilehte võib külastada ja kasutada alates 16 a. vanuselt ja Kasutajal peavad olema kõik vajalikud volitused Veebilehe Kasutustingimuste täitmiseks. Kasutaja ei tohi Veebilehte kasutada: kui ta töötab mõnes Formark Rehvid konkureerivas ettevõttes või, kui Formark Rehvid on tal keelanud kasutada Veebilehte või on sulgenud tema konto.

3.1. Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Google Chrome jne). Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

3.2. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma parooli saladuses hoidmise eest. Kasutaja vastutab kõigi tema kontol või selle kaudu toimuva tegevuste eest. Kasutaja peab viivitamatult informeerima Formark Rehvid, kui tema kontot kasutatakse ilma omaniku loata.

3.3. Kasutajakonto on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kasutaja saab esindada ainult ennast, oma ettevõtet (ettevõtteid),  tema poolt juhitavat ettevõtet (ettevõtteid) või kui teda on volitatud esindama mingit ettevõtet (ettevõtteid).

3.4. Kui Kasutaja loob kasutajakonto, nõustub ta saama oma e-posti aadressile, Veebilehte puudutavat infot ja teateid. Kasutaja võib saada teateid ka teistelt kasutajatelt.

  1. SISU

4.1. Omandivorm

Kasutaja sisu omanik on Kasutaja. Formark Rehvid kuulub Formark Rehvid sisu, mille hulka loetakse: visuaalsed liidesed, interaktiivsed toimingud, graafika ja disain, programmikoodid, tarkvara ja kõik muud Veebilehel kasutatud materjalid. Formark Rehvid kuuluvad ka kõik Formark Rehvid sisu ja Veebilehel kasutatud materjalide autoriõigused kõikjal maailmas. Kasutajal on keelatud järgmised toimingud: kopeerida ja muuta Formark Rehvid sisu, levitada ja avalikustada seda. Formark Rehvid sisu tohib kasutada ainult Formark Rehvid kirjalikul loal.

4.2. Vastutamine Kasutaja sisu eest

Kasutaja vastutab isiklikult Kasutaja sisu usaldusväärsuse, paikapidavuse ja kvaliteedi eest.

Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud, kui need on tekkinud, vale ja laimava info või tahtlikult eksitava sisu eest. Kasutaja on kohustatud korvama ka kõik kahjud, mis on tekkinud kolmandate osapoolte õiguste rikkumisest, näiteks: autoriõigused, kaubamärgi, patendi, ärisaladuste, moraalse õiguse, privaatsuse, õiguse otsustada oma nime ja pildi või muu intellektuaalse omandi õiguse kasutamise eest, ebaseadusliku materjali kasutamine isiklikus Kasutaja sisus: vaenu õhutamine, pornograafiline materjal, sisu on kahjulik alaealistele ja kui sisu rikub mis tahes seadusi või õhutab neid rikkuma.

4.3. Formark Rehvid õigus kasutada Kasutaja sisu

Formark Rehvid on õigus kasutada mitmel erineval otstarbel Kasutaja sisu seda osa, mille Kasutaja on avalikustanud Veebilehel.

4.4. Reklaam

Formark Rehvid võib kuvada reklaami või teateid Kasutaja sisul ja Kasutajal pole mingisugust õigust saada sellelt hüvitist. Formark Rehvid pole kohustatud eelnevalt Kasutajale teatama, mis tahes reklaami või teadete kuvamisest Kasutaja sisul.

4.5. Muu Sisuga seonduv

Kasutaja sisus kuvatud materjalid ja info ei pruugi kajastada Formark Rehvid seisukohti. Formark Rehvid jätab endale õiguse valida, mis tahes põhjusega või ilma põhjuseta, oma äranägemise kohaselt ja ilma etteteatamata, kustutada, muuta või taastada Kasutaja sisu, juhul kui see Formark Rehvid arvates rikub Kasutustingimustes sätestatud reegleid või pole muul moel sobiv avalikustamiseks Veebilehel. Formark Rehvid pole mingit kohustust säilitada Kasutaja sisu või edastada talle sellest koopiaid. Formark Rehvid ei taga Kasutaja sisu konfidentsiaalsust.

  1. MÜÜGITINGIMUSED

5.1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

Kauba kättetoimetamine on tasuta. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

5.2. Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Sobiva toote välja valimisel täitke tellimuse vorm ning sisestage sinna nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks).

Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Kinnita tellimus”. Teid suunatakse maksma. Tasutakse eurodes.

Kauba eest tasumisel, on võimalik kasutada ka sooduskuponge, mida väljastab Veebipoe omanik erinevate kampaaniate käigus.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Formarkin OÜ arvelduskontole.

Makse sooritamiseks valige endale meelepärane makseviis.

Toodete eest on võimalik tasuda:

  •    Internetipanga lingi kaudu
  • arvega – klikkides „maksa arvega“ järel saadetakse teile e-mailile tellimuse kinnitus. Arve tasumise kinnitus saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 5 tööpäeva jooksul Formarkin OÜ arveldusarvele laekunud.

5.3. Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti ja Soome.

Tavakliendil on kauba tarne tasuta nii Eestisse, kui Soome.

Hulgikliendil on kauba tarne tasuta Eestisse ja tasuline Soome. Hulgikliendi kauba tarne hind Soome lepitakse kokku eraldi.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-2 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Soomes toimub kohaletoimetamine 2-5 kalendripäeva jooksul.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 10 kalendripäeva jooksul.

5.4. Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

30-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada.

Kui kaupa on kasutatud või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus kaupa mitte tagasi võtta.

Kauba tagastamiseks tuleb täita kauba tagastamise vorm aadressil: https://formark.eu/index.php?route=account/return/add hiljemalt 30 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 5.5. Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

5.6. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Formarkin OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Formarkin OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

5.7. Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@formark.eu või helistada telefonil: +372 51 66 752 või +358 449 754 841.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

  1. ANDMEKAITSE REEGLID JA  AUTORIÕIGUSED

6.1. Andmekaitse reeglid

Kasutaja kinnitab, et on lugenud ja aru saanud Formark Rehvid andmekaitse reeglitest.

6.2. Autoriõigused

Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Formark Rehvid-le. Formark Rehvid-le kuuluvad ühtlasi autoriõigused Formark Rehvid poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

Juhul kui Veebilehel on rikutud Teie autoriõigusi või kaubamärgi õigusi, saatke meile viivitamatult sellesisuline teade.

Formark Rehvid jätab endale õiguse kustutada ilma etteteatamata ja oma äranägemise järgi Sisu, mis rikub autoriõigusi ning autoriõigusi rikkunud Kasutaja konto.

  1. LÕPETAMINE

Kasutaja võib millal tahes lõpetada Kasutajatingimuste kehtivuse, kustutades oma kasutajakonto ning lõpetades Veebilehe kasutamise.

Formarkin OÜ

Tallinna 26, Kuressaare

info@formark.eu

www.formark.eu